2024, week 7

Een week met veel Vrienden van het Oosterpark activiteiten. Woensdagmiddag sinds lang weer eens een bestuursvergadering. De voorzitter was twee maanden op vakantie naar Nieuw Zeeland, vandaar. We hebben onder andere de wandeling door het park met ambtenaren en raadsleden van het stadsdeel Amsterdam Oost voorbereid.  Hierover schreef ik aan de niet deelnemende bestuursleden het volgende bericht:

Er was een grote opkomst van zowel ambtenaren als raadsleden. Bij de koepel, die werd me toegezegd voor juni is gerepareerd, werd uitgebreid ingegaan op de overlast van junks en dealers. Het wordt op allerlei manieren gemonitord maar met weinig resultaat. Nu is het voorstel een camera te plaatsen maar volgems ons weinig zinvol want dan gaan ze ergens anders dealen. Daarna werd er stilgestaan bij het parkhart. De fitnesscontainer gaat weg en vervangen door toestellen bij de tennisbaan. Vervolgens ging het over het geplande groot onderhoud aan het zuidelijke pad. We kregen bij de ambtenaren niet de handen op elkaar voor een versmalling tot 8 meter. Wel wordt het pad, dat deels 11 meter breed is,versmald naar 8 meter. Het argument om ons voorstel niet over te nemen is de verwijzing naar de ontwerper van het park, Springer. Bij enkele raadsleden vonden we wel gehoor omdat het meer groen oplevert (zal nagaan hoeveel). Tot slot werd het ontwerp voor het slavernijmonument besproken door de ontwerper. Onze weerstand voor de opening hoek Oosterpark Beukenweg vond geen gehoor. Helaas zal het asfalt worden vervangen door meer geel gravelachtig materiaal in plaats van gras.

Zaterdagmiddag zijn Albertien en ik te voet naar de Eester, het buurtcentrum van het Oostelijk Havengebied, gewandeld. Dit centrum wordt herbouwd en de eerste resultaten waren te bewonderen. Er moet zo te zien nog veel gebeuren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *