Genealogie

Hierna volgt de stamboom van de familie Wege(n)wijs zoals die in een rechtstreekse lijn naar mijn vader, Johan Conrad Friedrich Wegenwijs, voert. De lijn wordt voortgezet door de 14 punts Wegenwijs. Soms volg ik een zijtak die cursief staat aangegeven: Wegenwijs. Alhoewel ik me ervan bewust ben dat de informatie nog verre van volledig is, zet ik deze stamlijn toch op het net, zodat een ieder daarvan kennis kan nemen en mij eventueel van informatie kan voorzien. De gegevens zijn gebaseerd op archiefonderzoek in Amsterdam door Hans Wegenwijs, Marjolein ‘t Hart en door eigen, aanvullend onderzoek (archieven Amsterdam, Groningen, Gouda, Wezel, C.B.G. en internet).

Het oorspronkelijke doel van mijn speurtocht was het zoeken naar de oorsprong van mijn toch niet echt reguliere naam. Die oorsprong heb ik nog niet gevonden, was het een spoorzoeker (Willem Wegewijs was als soldaat gelegerd in Wezel, een Nederlandse garnizoensplaats ten tijde van de tachtig jarige oorlog)? Een ieder die mij kan voorzien van nadere informatie over de familie Wege(n)wijs is hiertoe van harte uitgenodigd via mijn contactformulier.


STAMREEKS WEGE(N)WIJS


I Willem Weigeweis/Wegewijs *

  geb./ged. …, ?Wezel; overl. …, ….
  getr. 3 mei 1653** (ondertrouw 30 april 1653), Groningen met
  Mette Reiners geb./ged. …, …; overl. …., …
  * respektievelijk de schrijfwijze van de achternaam in Groningen en Emden
  ** Willem Weigeweis van Wesell door attestatie van de Baron Ronau in dato ut supra ende Mette Reinders, voor de welcke Hermen Crijnen’ Merkwaardig genoeg staat In het Lidmatenboek van de Gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660 pas in september 1659 de attestatie van Willem Wegewissen en Mettjen Willems. Willem komt van Meurs en niet uit Wezel volgens deze bron. Meurs, het hedendaagse Moers in Nordrhein-Westfalen. Meurs ligt ook aan de Rijn ten zuiden van Wezel. Ze treden dus pas zes jaar na hun trouwen toe tot de Gereformeerde kerk!

Over compagnieskapitein baron Ronau die in de stad Groningen voor meerdere soldaten een attestie schreef, is het volgende te vinden:  Het betreft de verdwenen borg Ufkenshuis te Siddeburen. De dochter van Lamme en Bartold Entens Johanna Entens had voor buitenlanders een grote bekoorlijkheid, althans drie echtgenoten met uitheemse nemen maakt zij achtereenvolgens tot hoofdelingen en jonkers te Siddeburen. Het zijn, in 1621 Bernard von Schauroth, een Beiers officier, in 1631 Wencislaus Pakosz baron van Swijsloots, een Pools officier, en in 1641 Johan Victorin baron van Ronau. Willem is dus zeer waarschijnlijk met zijn compagnie onder leiding van baron Ronau van Wezel naar Groningen getrokken. Willem is als soldaat in Groningen aangekomen en als zodanig geregistreerd. 

willem
trouwakte van Willem Wegewijs en Mette Reinders
Kinderen:
1. Elsje Weggewies ged. 9 juni 1654, Groningen
overl. …,…; getr. ?; wonend in de Bloemstraat
2. Reijnder Wegewis ged. 4 juli 1660, Groningen
overl. …,…; getr ?; wonend in Kijk in ’t Jadt
3.? Abraham ged. 3 sept. 1663, Emden
overl. …,…; getr. …, … met Geertie Adams
op 7 mei 1717 in Emden met Amke Dirks
4.? Isaac ged. 6 aug. 1665, Emden; overl. …,…; getr. ?
5.? Aeltie ged. 24 jan. 1667, Emden; overl. …,…; getr. …,… met ? Borgelaas

In het Lidmatenboek van de Gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660 staat deze geboorte genoemd met naam van de Vader Willem Wegewissen en moeder deze Mettjen Willems. Willem komt van Meurs. Meurs, het hedendaagse Moers in Nordrhein-Westfalen.

II Abraham Willems Wegewijsged. 3 sept. 1663, Emden; overl. …, …
  getr. …, … met Geertie Adams
  hetr. 7 mei 1717, Emden met Amke Dirks *,**
  * vader wijlen Dirk Harmen
  ** getuigen Adam Borgelaas, zwagerszoon en Jan Geerdt Haen
Kinderen:
1.? Adam Wegewis ged. 14 nov. 1695, Emden; overl.14 dec. 1727 Amsterdam; getr ?:
2.?Adam Abrahamsz ged. 26 jan. 1699, Emden; begraven 18 juli 1769, Amsterdam
  getr. …, … met
  Antje Jansz van Slooten (geb/d. …, Haarlem; overl. 2 sept 1760, Amsterdam)
3.? Isaac Abrahams Weegwijz ged. 19 maart 1702, Emden; overl. …,…; getr. ?;
4.? Antje ged. 16 nov. 1704, Emden; overl. …,…; getr. ?;
5.? Stijntje ged. 20 febr. 1707, Emden; overl. …,…; getr. ?;
6.? Geerdt ged. 17 maart 1709, Emden; overl. …,…; getr.
  1. 30 mei 1728, Groningen, zijnde soldaat in de Compagnie van de Capitain Mathiae met
 & Lea Jans van Groningen (p.g. Jan Jacobs, als neef)
  2. 30 mei 1743, Groningen met
  Elisabeth Pieters, weduwe van Pieter Tobins van de Bourtanghe (p.g. Jan Pieters, broeder bruid)
7.? Eilert Abrams ged. 4 jan. 1713, Emden; overl. …,…; getr. ?;


ZIJTAK II.6 Geert Abrams Weegewijs

  ged. 26 maart 1709, Emden; begr. ………..;
  getr.
  1. 7 dec 1728, Groningen met
  Lea Jans (ook wel Lea van Farmsum genoemd) geb/d. …, Groningen; overl. …, …;
  2. 30 mei 1742, Groningen met
  Elisabeth Pieters, wed. van Pieter Tobins; geb/d. …, Bourtanghe; overl. …, ….;
.
Kinderen (gedoopt in de R.K. statie Ebbingestraat!):
1.? Joannes Gerardus Wegeweijs ged. 29 maart 1730, Groningen;sus.: Gertrudis van Farnsum
2.? Gerarda Waegewies ged. 29 juni 1731, Groningen; sus.: Gertrudis van Farnsum
3.? Joannes Wegheweij ged. 21 mei 1734, Groningen; sus.: Gertrudis van Farnsum
4.? Gertrudis Weghewies ged. 29 augustus 1735, Groningen; sus.: Joanna van Farnsum
3.? Joanna Wegeweijs ged. 27 juni 1738, Groningen; sus.: Elisabet Tobias
6.? Adam Wiesewegh ged. 10 mei 1740, Groningen; sus.: Anna Maria van Farnsum

III Adam Abrahamsz Wegewis
  ged. 26 jan. 1699, Emden
  overl. 17 juli 1769 in Utrechtsedwarsstraat tussen Utrechtsestraat en Reguliersgracht,*
  getr. …, … met
  Antje Janse van Slooten**
  geb/d. …, Haarlem;overl. 2 sept 1760, Amsterdam
*aangegeven door Jan Hendrik Snijder, klasse der onvermogenden. begraven 18 juli 1769, Amsterdam, Heiligeweg, Leidsche kerkhof
** bij haar overlijden heet ze Jannetje Janse van Schoten, huisvrouw van Adam Wegenweys

 • Kinderen:
  1.? Abraham ged. 3 maart 1719, Emden; overl. 4 jan. 1759, Amsterdam; (woonde op de Zeedijk)
    getr. 20 mei 1746, Amsterdam, met Ariaantje Wensen (ged. 22 sept. 1724, Amsterdam in de Oudekerk)
    beroep viskoper *
  2.? Jan Adams ged. 7 jan. 1723, Emden; overl. …,…(vermoedelijk voor 1724)
  3.? Adam geb/d……,….; overl. 14 dec 1727, Amsterdam
  4.? Jan** ged. 24 sept 1724, Amsterdam, Westerkerk door ds. Hollebeek; overl. 26 september 1780, Amsterdam, geref.
    ondertr. 11 apr 1755, Amsterdam, met  Geertruij Robbers (geb. … 1725, Amsterdam; overl. 18-9-1757, Amsterdam)
    herondertr. 5 jan 1759, Amsterdam, met  Anna Barbara Denikin (geb. … 1741, Kampen?, geref.; overl. …, …)
   beroep viskoper
    *Abraham schrijft zich op 4 juli 1748 in als poorter met als beroep viskoper
 • ** woonde in Amsterdam, eerst op de Zeedijk en dan op de Bierkaai, dan in de Utrechtsedwarsstraat; kan niet schrijven
De broers Abraham en Jan zijn betrokken bij een handgemeen, gevolgd door een knokpartij. Slachtoffer is een vrouw maar van wie? Zie https://www.fritswegenwijs.nl/aktes-abraham-wegewijs/

5.? Giertje (Geertje) ged. 30 nov 1727, Amsterdam in de Oude kerk
  (vader Adam Abrahamsz Wegewis, moeder Antje Jansz van Slooten) get.: Dirk Bastiaanz en Aaltje Roelofs; overl. 13 dec. 1727,  Amsterdam (hoek Munnikestraat bij Zeedijk) begr. 14 dec.1727, Amsterdam
6.? Hendrik ged. 16 jan 1729, Amsterdam, Oude kerk (moeder Antje Adams) get.: Eldert Houthuijs en Aaltje Gerrits;overl. ., . getr.?
7.? Roelof geb/d. …, … ; overl. 6 febr 1732, Amsterdam, op de Zeedijk, aangegeven door Dirk Epman; begr. 6 febr. 1732 in de klasse der onvermogenden.
8.? Alida geb/d. 14 nov 1734, Amsterdam; overl. …, …; getr.?


ZIJTAK III.1 Abraham Wegewijs

  ged. 3 maart 1719, Emden
  overleden 4 jan. 1759, Amsterdam in de klasse der onvermogenden (aangegeven door Sara Jonkmaal)
  op de Zeedijk; begr. 4 jan. 1750?
  getr. 20 mei 1746 met
  A(d)riaantje Wensel* uit de Serfetssteeg, Amsterdam,ged. 22 sept.1724**, Amsterdam (Oudekerk); overl. …, …  *dochter van Pieter Wensell en Jacomijn Frans.
  ** getuigen: Christiaan Block en Adriaantje Christiaans
Kinderen:
1.? Adam Wegewijs ged. 30 juli 1747, Amsterdam
2.? Frans Wegewijs ged. 16 nov. 1749, Amsterdam


IV Jan Wegewijs 

 • ged. 24 sept 1724, Amsterdam, Westerkerk (get.: Jan Panser en Janneke Adriaense)
    overl. 23 sept 1780 (aang.door Johanna van Veek, koorts, klasse der onverm.)
    begr. 26 sept 1780, Amsterdam, laat 5 kinderen na;viskoper in de Utrechtsedwarsstraat
    ondertr. 11 april 1755, Amsterdam, met
    Geertruij Robbers
    geb/d. … 1725, Amsterdam; overl. 18-9-1757, Amsterdam
    herondertr. 5 jan 1759, Amsterdam, met
    Anna Barbara Denikin*/**/***
    geb/d. … 1741, van Campen, gereformeerd; overl. … , …
  * Anna Barbara Denikin heet soms “Deneken”, was een dochter van … en Anna Margareta Kleppink of Klettings

** Anna Barbara schrijft zich op 17 februari 1762 in als poorter met als beroep viskoper
*** Anna Barbara hertrouwd op 17 nov 1786 met Casper Spoor van Amersfoort, wedn. van Helenia van der Weijden, gereformeerd.


jan
Trouwakte van tweede huwelijk van Jan Wegewijs

  Kinderen:

 • 1. Abraham geb/d. … 1755, Amsterdam?;overl. 31-10-1775, Amsterdam, Utrechtsedwarsstraat, (tering)
  2. Anna Margaretha ged. 18 dec 1759, Amsterdam */**;overl. 6 febr 1826, Amsterdam, 64 jaar oud
   ondertr. 7 sept 1781, Amsterdam, Luthers, met Johannes Enders (geb. …, …; overl. …, …)
      hertr. 2 febr 1798, Amsterdam, Luthers, met Jan van der Horst (geb. …, …; overl …, …) van Amsterdam, Luthers, oud 27 jaren op ’t Hakkeveld.
  * door ds.Clepperbeen, Luthers, getuigen Hendrik Rieger en Anna Margaretha Kletting
 • ** Anna Margaretha schrijft zich op 26 juni 1783 in als poorter met als beroep viskoper
  3. Jan Philip ged. 7 mei 1763, Amsterdam */**; overl.?18 mrt. 1839, Amsterdam, Looyersgracht, Luthers,
   ondertr 11 jan 1788, Amsterdam, Luthers, met Johanna Cornelia Houthuijsen, dochter van Eckhart Houthuijsen (geb. … 1769, …; overl. …, …)   beroep baardscheerder
  * door ds.Clepperbeen, Luthers, getuigen Jan Philip Burger en Anna Margaretha Kletting
 • ** Jan Philip schrijft zich op 21 november 1786 in als poorter met als beroep viskoper
  4. Hendrik ged. 15 nov 1764, Amsterdam */**; overl. 11 feb 1843, Amsterdam, Luthers, 79 jaar oud;
  ondertr 7 juni 1787, Amsterdam, met Catharina van Teunenbroek (geb. …, …; overl. …,… geref.)
   beroep viskoper, Utrechtsedwarsstraat
  * door dominee Clepperbeen, Luthers, getuigen Hendrik Deneke en Anna Margaretha Kletting
 • ** Hendrik schrijft zich op 21 mei 1782 in als poorter met als beroep viskoper
  5. kind geb/d. 1765/1766?; overl. 24-9-1771, Amsterdam, Utrechtsedwarsstraat, aang door Adam Laut
   begr. 24 sept 1771, klasse der onverm., Heiligeweg, Leidse kerkhof
  6. David ged. 21 maart 1767, Amsterdam ** ;overl. 23 dec 1768, Amsterdam, woonde in een kelder in de Utrechtsedwarsstraat, begr 26 dec 1768, Leidsche kerkhof en Heiligeweg.
  ** door ds.Clepperbeen, Luthers, getuigen David Deneke en Anna Margaretha Kletting
  7 Jan Jurgen ged. 24 juni 1769, Amsterdam *;overl. 7 mrt 1838, Amsterdam;
  ondertr 30 okt 1795, Amsterdam, met Aaltje de Vries (geb. … ca 1773, ger Amsterdam; overl. 22 mei 1828, Amsterdam)
    beroep koperslager/blikslager woonde in Amsterdam in de Utrechtsedwarsstraat, later in de Ridderstraat
  * door ds.Mulder, Luthers, getuigen Jan Jurgen Overenburgh en Anna Margaretha Kletting
  8. David ged. 18 febr 1773, Amsterdam *; overl. 25 mrt 1836, Amsterdam ondertr. 24 april 1795, Amsterdam, geref. met
   Hermina Hagens** (geb. 22 sept 1771, Amsterdam in de Oude kerk; overl. .),
   op de Prinsegracht over ’t Amstelveld. beroep steenhouwer
  * getuigen David Denike en Anna Margaretha Kletting
  **dochter van Harmen Hagens en Reintje Jannis Kuyt


ZIJTAK IV.3 Jan Philip Wegewijs


ged. 7 mei 1763, Amsterdam
  overl.?18 mrt. 1839, Amsterdam, Looyersgracht, Luthers,
  ondertr 11 jan 1788, Amsterdam, Luthers, met
  Johanna Cornelia Houthuijsen
  (geb. …, …; overl. …, …)
  beroep baardscheerder

Kinderen:
1. Jan Philip ged. zondag 7 dec. 1788, Amsterdam *
2. Jannetje ged., 13 febr. 1791, Amsterdam, overl. 25 okt. 1791  **
3. Cornelis geb., zondag 24 febr. 1793, Amsterdam; ged., maandag 25 febr. 1793, Amsterdam ***
4. Hermanus geb., vrijdag 3 april 1795, Amsterdam; ged., zondag 5 april 1795, Amsterdam, begraven dinsdag 21 april 1795 ****
5. Jannetje geb., vrijdag 27 jan. 1797, Amsterdam; ged., zondag 29 jan. 1797, Amsterdam *5
6. Johanna Cornelia geb., maandag 18 febr. 1799, Amsterdam; ged., woensdag 20 febr. 1799, Amsterdam *6
7. Catharina geb., woensdag 4 nov. 1801, Amsterdam; ged., zondag 8 nov. 1801, Amsterdam *7
8. Johannes Echard geb., maandag 22 oktober 1804, Amsterdam; ged., woensdag 24 oktober 1804, Amsterdam *8
9. Johanna Cornelia geb., dond. 18 dec. 1806, Amsterdam; ged., zondag 21 dec. 1806, Amsterdam *9
10. Jan Cornelis geb. maandag 9 november 1809, Amsterdam; ged. zondag 22 november 1809, Amsterdam *10
* door Augustus Sterk, E.L., getuige Anna Barbara Deneken
** door Johannes Tissel, E.L., getuigen Eckhart Houthuijsen en Jannetje van Goejen
*** door J.C. Baum, aan huis, getuige Jannetje van Goejen
**** door J. Tissel, E.L., getuige Jannetje van Goejen
*5 door J.C. Baum, E.L., getuigen Hermanus Martin en Jannetje van Goejen
*6 door Augustus Sterk, E.L., getuigen Jannetje van Goejen en Anna Barbara Deneken
*7 door J.C. Baum, E.L., getuigen Jacobus Jagleven en Gijsje Klijn
*8 door Gerrit Noordenhout, getuige Jannetje van Goejen
*9 door C. Holtzapffel, E.L., getuige Jannetje van Goejen
*10 door C.H. Ebersbach, E.L., getuigen Jan Philip jr. Wegewijs en Hankje de Vos


ZIJTAK IV.4 Hendrik Wegewijs

  ged. 15 nov 1764, Amsterdam overl. 11 feb 1843, Amsterdam, Luthers, 79 jaar oud;
  ondertr 7 juni 1787, Amsterdam, met
  Catharina van Teunenbroek* (geb. …, …; overl. …,… geref.)
  beroep viskoper, Utrechtsedwarsstraat

Kinderen:
1. Anna Barbara** ged. zondag 27 april 1788, Amsterdam***
2. Jan geb., zondag 27 januari 1793, Amsterdam: ged., zondag 3 febr. 1793, Amsterdam ****
3. Zacharias ged., zondag 3 nov. 1790, Amsterdam *5; overleden op 20 maart 1868, Amsterdam
4. Hendrik ged., zondag 5 mei 1797, Amsterdam *6
5. Jan Philip geb., donderdag 16 jan. 1800, Amsterdam; ged., zondag 19 januari 1800, Amsterdam *7
6. Jacobus geb., woensdag 27 oktober 1802, Amsterdam; ged., zondag 31 oktober 1802, Amsterdam *8
7. Gerrit geb., dinsdag 25 juni 1805, Amsterdam; ged., zondag 7 juli 1805, Amsterdam *9
8. Cristiaan geb., zondag 11 jan. 1807, Amsterdam; ged., zondag 18 jan. 1807, Amsterdam *810
* Catharina heeft vanaf 1779 als gildelid ong 23 aalbanken. In 1802 bank 14 samen met Teunis Siebenkiek.
** komt 1802 in het gilde, vanaf 1807 samen met Christiaan Havekamp, die bedankt in 1808, waarna ze alleen is tot haar overlijden op 23 jan 1812.Bron: Zeevisboek van de GrootenZeevisMark, aangelegd in 1810 door de werklieden, o.a. Zacharias van Teunenbroek.
*** door W.J. Calkoen, Nieuwe Kerk, ger., Jan Weegewijs en Anna Barbara Deneken
**** door Bartout v.d. Veen, Westerkerk, ger., ouders getuigen
*5 door Johannes Smits, Zuiderkerk, ger., getuigen?
*6 door T.J. van Essen, Westerkerk, ger., ouders getuigen
*7 door T.J. van Essen, Westerkerk, ger., getuigen Jan Philip Wegewijs en Johanna Cornelia Houthuijsen
*8 door N.G. van Blijenburgh, Nieuwe Kerk, ger., getuigen Zacharias van Teunenbroek en Elisabeth Keusin
*9 door A.F. v.d. Scheer, Nieuwe Kerk, ger., getuigen Zacharias van Teunenbroek en Christina Verweij
*10 door Cornelis Fortuijn, Westerkerk, ger., getuigen Christiaan Berendorp en Peterenella Berg


V       Jurriaan Weegewijs


ged. 24 juni 1769, Amsterdam;overl.7 mrt 1838, Amsterdam, Ridderstraat, blikslager
 ondertr. 30 okt 1795, Amsterdam, met
  Aaltje de Vries*
  geb. ca 1773, Amsterdam, overl. 22 mei 1828, Amsterdam, Ridderstraat, fruitverkoopster
* Aaltje de Vries was een dochter van Pieter (Jan?) de Vries en Margreta Jilles?, ook wel Alida de Vries geheten

Kinderen:
1. Jan Philip geb. 2 nov 1794, Amsterdam, Luthers; overl. 11 dec 1864, Amsterdam;getr. 21 nov 1827, Amsterdam, met
    Maryte Mansvelder (geb/d. 5 febr 1806, Amsterdam; overl. …, …) beroep koopman/venter, later winkelier, in 1828 wonend      Jodenbreestraat 90, in 1838 wonend in Hoogstraat
2. Pieter geb. 14 mei 1797, Amsterdam; overl. 17 okt 1805, Amsterdam
3. Johan George geb. 8 okt 1799, Amsterdam; overl. 23 feb 1848, Amsterdam;getr. 27 dec 1820, Amsterdam, met
Anna Geertruij Winter (geb. …, …;overl. …,…)beroep blikslager, later houtwerker?, bij overl. vlotter, wonend Jonkerstraat
4. Anna Barbara geb. 28 apr 1802, Amsterdam; overl. 29 mei 1806, Amsterdam
5. Alida geb. 18 nov 1806, Amsterdam, Luthers; overl. 3 mei 1857, Amsterdam;getr. 2 mei 1832, Amsterdam, met
Joh. Pieter Wethly ged. 14 juli 1810, Amsterdam; overl.25 april 1841, Amsterdam;beroep werkman, sjouwer bij huwelijk) wonend Hoogte Kadijk, werkster **
** bij overlijden wonende Baangracht bij het Weesperplein 167
6. Jan Pieter geb. 10 juli 1807, Amsterdam; overl. 29 nov 1870, Amsterdam;getr. 23 febr 1842, Amsterdam, met
Johanna Zeekat (geb. ., .; overl. ., .; beroep schoonmaakster) beroep vlotter/sluiswachter, wonend op de Boomsloot
7. Catharina geb. 1 mei 1810, Amsterdam;overl. 4-12-1847, Amsterdam getr. 5-2-1840, met Frans Zeekat (geb. +1816, Amsterdam; overl. (na 1847), kuiper, wonend Jonkerstraat geen beroep
8. Hendrik geb. 6 aug 1813, Amsterdam; overl. 6 nov 1842, Amsterdam, ongehuwd, wonend in Ridderstraat, houtwerker
8/9? Gesina Barbara geb. 21 dec 1812***, Amsterdam; overl. …, …;getr.?
*** vader is Jurriaan Wegewijs (koperslagersknecht), moeder is Johanna Charlotte Ruijtenaar (fruitverkoopster), wonend in de Tuinstraat


VI    Jan Philip Wegenwijs

  geb. 2 nov 1794, Amsterdam, Luthers; overl. 11 dec 1864, Amsterdam
getr. 21 nov 1827, Amsterdam, met
  Maryte Mansvelder*
  geb/d. 5 febr 1806, Amsterdam;overl. …, …
* Maryte Mansvelder was een dochter van Frederik Mansvelder (tapper) en Anna Maria Winkel

Kinderen:
1. Alida geb.?9 juni 1828, Amsterdam; overl. …, …; getr. ., ., met M. Bosch (geb. .,.; overl..,.)
2. Jan Philippus geb.? 1829, Amsterdam; overl.27 januari 1878, Amsterdam; getr. 1847 met Anna Margaretha Blad
3. Jan Frederik geb.?1 juni 1830, Amsterdam; overl.?5 dec 1831, Amsterdam
4. Jan Philip geb.?3 sept 1832, Amsterdam;overl. 26 december 1878, Amsterdam;getr. .1850, Amsterdam, met
    Maria van der Berg (geb. … 1829, Amsterdam; overl. …, …) beroep venter/koopman, wonend Hoogstraat, bij overlijden  Bloedstraat 22.
4. Anna Maria Elisabeth geb.?3 mrt 1835, Amsterdam; overl. …, …getr. . 1853, Amsterdam, met
    . Vogelaar (geb. .1834, Amsterdam; overl. …, …)
5. Frederik geb. 2 apr 1838, Amsterdam; overl. 4 okt 1888, Amsterdam; getr. op 18 mei 1864, Amsterdam, met
    Gerarda Maria Sophia Höpken ( geb. .1843, Amsterdam; overl. 17 dec 1879, Amsterdam)
    beroep vleeshouwer (winkel op de Nieuwendijk) woonde in Amsterdam in de Betaniestraat 24
6/7. Maria Anna geb. 8 okt 1840, Amsterdam; overl. 10 febr 1842, Amsterdam
6/7. Johan Georg geb. 8 okt 1840, Amsterdam; overl. 29 dec 1861, Amsterdam; ongehuwd, zeilmaker


VII  Frederik Wegenwijs

  geb. 2 febr 1838, Amsterdam;overl. 4 okt 1888, Amsterdam
  getr. op 18 mei 1864, Amsterdam, met
  Gerarda Maria Sophia Höpken*
  geb. 12 januari 1843, Amsterdam; overl. 17 dec 1879, Amsterdam
* Gerarda Maria Sophia Höpken was een dochter van Johann Conrad Friedrich Höpken (timmerman) en Berendina de Vries
frederik

Overlijdensbericht van Frederik Wegenwijs met foutieve volgorde van de voornamen van Gerarda!

FrederikadvAH

Overlijdensadvertentie Gerarda Maria Sophia Hopken in het Algemeen Handelsblad; Frederik Wegenwijs was blijkbaar zo welvarend dat hij zich het plaatsen van een rouwbericht in die krant kon permitteren!

Kinderen:
1. Maria Gerarda Frederica; geb. 27 dec 1865, Amsterdam; overl. 29 okt 1868, Amsterdam
2. Berdina Johanna Frederica; geb. 21 jan 1867, Amsterdam; overl. …, …; getr. 3 sept 1891, Amsterdam, met
    Roelof Hendrik Tikkemeijer (geb. ..1863, Amsterdam; overl…)
3. Anna Bernardina Catharina; geb. 29 juni 1868, Amsterdam; overl. 31 juli 1869, Amsterdam
4. Gerarda Maria Frederica; geb. 12 feb 1870, Amsterdam; overl. 5 nov 1919, …; getr. 22 apr 1897, Amsterdam, met
    Hendrik van Putten geb. 15 nov 1862,Elburg; overl. 3 sept 1949, Magaliesburg, Zuid Afrika)emigreerde in 1898 naar Zuid-Afrika
5. Jan Philip geb. 11 okt 1871, Amsterdam; overl. 23 juni 1948, Gouda;getr. op 13 sept 1893, Gouda, met
    Aagje Heerkens ( geb. 15 jan 1874,Gouda; overl. 3 jan 1954, Gouda) beroep bakker
6. Johan Conrad Friedrich; geb. 11 nov 1873, Amsterdam; overl. 8 aug 1951, Amstelveen; getr. 19 mei 1897, A’dam met
    Grietje van Maanen (geb. 10 jan 1873, .; overl. 4 juni 1949, Amstelveen) beroep slagersknecht, gevangenbewaarder
7. Maria Gerarda Frederica; geb. 10 dec 1876, Amsterdam; overl. 2 jan 1877, Amsterdam, wonende Hekelveld 4.
8. Johan Georg Frederik; geb. 4 apr 1878, Amsterdam; overl. 14 dec 1881, Amsterdamwonend in de Kolksteeg


VIII  Jan Philip Wegenwijs

  geb. 11 okt 1871, Amsterdam; overl. 23 juni 1948, Gouda
  getr. op 13 sept 1893, Gouda, met
  Aagje Heerkens*
  geb. 15 jan 1874, Gouda;overl. 3 jan 1954, Gouda
* haar moeder was Johanna Broekhuisen, die op 3 okt. 1877 met Anthonius Heerkens trouwde


trouwopaoma
Trouwfoto van Jan Philip Wegenwijs met Aagje Heerkens

Kinderen :
 1
. Gerarda Maria Sophia; geb. 21 jan 1894, Gouda (geref.); overl. 6 sept 1959, Gouda; getr. 3 mei 1916, Gouda, met
    Cornelis Pieter Johannes Bik (geb. 3 dec 1892, Gouda; overl.24 mei 1963, Amsterdam; Luthers)
2. Martinus Antonius geb. 4 febr 1895, Gouda; overl. 6 apr 1967, Gouda; getr. 19 juli 1922, Gouda, met
    Wilhelmina Johanna Hogendoorn (geb. 13 febr 1897, Gouda; overl. 25 febr 1982, Gouda) beroep kapper
3. Johanna geb. 7 mrt 1896, Gouda; overl.?8 jan 1944, Gouda; getr. 18 juni 1924, Gouda, met
     Marinus Willem Hulscher (geb.2 mrt 1898, Gouda; overl.30 september 1979, Gouda)
4  .Aagje geb. 4 sept 1897, Gouda; getr. 31 juli 1935, Gouda, met
    Hendrik Klok (geb. 21 jan 1905, Monnikendam; beroep magazijnmeester; overl. .. 1995, Gouda) overl. 16 juni 1998, Gouda
5. Berdina Johanna Frederica geb. 12 aug 1899, Gouda; overl. 13 jan 1986, Nijmegen; getr. 15 okt 1925, Nijmegen, met
Bernardus Hendrikus Johannes Bloemen (geb. 17 apr 1893, Ootmarsum; overl. 12 aug 1966, Nijmegen; beroep hoofd vertegenwoordiger sigarenfabriek) hertr. 26 apr 1968, Nijmegen, met
    Sjaak Heppel (geb. 19 mrt 1903, …; overl. 24 mei 1988, Nijmegen; beroep bouwopzichter)
6. Maria geb. 19 mrt 1901, Gouda; overl. 4 juli 1901, Gouda
7. Maria Johanna geb. 11 juli 1902, Gouda; overl. 6 mrt 1903, Gouda
8. Frederica Wilhelmina; geb. 6 okt 1903, Gouda; overl. 16 juni 1993 , Wageningen; beroep verpleegkundige
9. Maria Johanna geb. 21 dec 1904, Gouda; overl. 6 juni 1908, Gouda
10.Wilhelmus Johannes geb. 25 febr 1907, Gouda; overl. 17 jan 1988, Zutphen; getr. 17 sept 1930, Gouda, met
    Johanna van Houten (geb. 24 apr 1903, Gouda; overl. 21 apr 1951, Gorssel) hertr. 14 apr 1953, Boskoop, met
    Cornelia Johanna den Ouden (geb. 1 okt 1916, Boskoop) beroep maatschappelijk werker
11. Jan Philip geb. 12 aug 1908, Gouda; getr. …, Gouda, met
    Cornelia Nell (geb. …, Wassenaar?) beroep kapper, overl 20 juni 1999, Vancouver? Canada
12. Maria Johanna geb. 27 aug 1910, Gouda; overl. 31 aug 1995 in Kilgetty (Wales); getr. jun 1935, Gouda, met
  Wessel Kuik (geb. 13 dec 1910, Den Haag; overl jul 1936, Gouda) hertr 5 okt 1946, Horsforth (Engeland), met
  Laurie R. Brain (geb 19 mrt. 1915, Altshofs (Engeland), overl. pasen 1996)
13. Johan Conrad Friedrich  geb. 13 febr 1918, Gouda; overl. 12 apr 1983, Gouda; getr. 13 juni 1945, ’s Gravenhage, met
      Hendrica Celia van Tuijl *(geb.19 aug 1917, Schoonhoven;overl. 12 okt 2005 Rijswijk) beroep filiaalhouder drogisterij
* Na het overlijden van Coen Wegenwijs hertrouwde zij met Jan Maan, gescheiden van Alida Kunz. Jan Maan overleed op 14 januari 1997 te Rijswijk.

opaoma
Opa en oma Wegenwijs in 1941IX Johan Conrad Friedrich (Coen) Wegenwijs


geb. 13 febr 1918, Gouda, overl. 12 apr 1983, Gouda
  getr. op 13 juni 1945, ’s Gravenhage, met
Hendrica Celia (Hennie) van Tuijl*
geb. 19 aug 1917, Schoonhoven
* dochter van Willem Hendrik van Tuijl (fourier) en Neeltje Waij
opaomatuyl
Opa en oma van Tuijl-Waij

Kinderen:
1/2. Jan Philip geb. 25 sept 1948, Eindhoven, gepensioneerd magazijnmeester; getr. op 21 dec 1972, Eindhoven
   met Dina Martina Levina (Ine) Lobbezoo (geb. 21 apr 1953, Eindhoven; beroep administratief medewerker)
1/2. Frits Willem geb. 25 sept 1948, Eindhoven, gepensioneerd GIS-planoloog; op 11 mei 2006 geregistreerd partnerschap aangegaan met Albertine Frederika Elisabeth (Albertien) van der Veen (geb. 24 mei 1954, Vlaardingen; beroep voedingskundige en epidemiologe);

geboorteakte
Mijn geboorteakte!

3. Johanna Frederika (Stans) geb. 2 nov 1950, Eindhoven; getr. 2 sept 1971, Eindhoven, met Pieter Cornelis  Souer (geb. 29 mrt 1948, Eindhoven; beroep musicus); hertr. 29 febr 1984 in Bilthoven, met Renier Niens  (geb. 23 aug 1945, Weert; vrm. beroep dramapedagoog); beroep docent maatschappijleer


gezin
Gezinsfoto begin jaren 50 in Eindhoven (Winkelstraat hoek Kerstroosplein)

familie
Familiefoto t.g.v. de 80e verjaardag van ma. V.l.n.r. Ine, ma, Stans, Jan en Frits

Last update  18 augustus 2022